استندهای نمایشگاه بین المللی الکامپ97

استندهای نمایشگاه بین المللی الکامپ97 و رو نمایی از خدمت های جدید آی نوتی با معرفی آنتی ویروس پادویش و بیمه sos (آسماری).