Post
5 کلید یافتن رسالت زندگی

5 کلید یافتن رسالت زندگی

در زندگی مدرن و پر مشغله امروز گرفتار شدن در زندگی روزمره بسیار ساده شده است. خیلی ساده در اجرای چک لیست هایی که زمان زیادی برای آن گذاشته ایم تا آن را تهیه کنیم میگذریم، یا آنها را سر سری رد میکنیم و بسیاری از آن ها را ناتمام به امان خدا میگذاریم. در پایان روز که یک نگاه به برنامه میکنیم شگفت زده میشیم و به خودمون میگیم “اه ، پس چی شد چرا نتونستم برناممو پیش ببرم”. در نهایت، متوجه میشوید مثل 98 درصد انسانها در این کره خاکی فقط به طور روز مره بدون هدف مشخص چک لیست هایی را تیک میزنید که از آن وجود شما نیست و فقط تحت شرایط مشغول به انجامشون شدید. اما رسالت زندگی شما واقعا چیست؟ اگر میخواهید جز 2 درصد افراد جامعه شوید اگر میخواهید هر روز برایتان با ارزش تر شود و اگر میخواهید برای خواسته هاتون بیشتر تلاش کنید لازمه که...

بیشتر بخوانید