Post
آموزش نظرسنجی در کد USSD

آموزش نظرسنجی در کد USSD

در این آموزش شما می توانید با نحوه ثبت انتقادات ،پیشنهادات و نظرات کاربران از طریق کدهای کد USSD آشنا شوید که جزو خدمات هوشمند کدهای USSD می باشد . همچنین صاحبان کد می توانند نحوه دسترسی به گزارش نظرات را آموزش دیده و آن را مدیریت کنند.

مشاهده ویدیو