پاداش فروشندگان برتر آبان ماه

پاداش فروشندگان برتر آبان ماه

✅ پاداش فروشندگان برتر آبان ماه :

1️⃣ نفر اول آقای سید شهاب طباطبایی : 4/000/000 تومان .
2️⃣ نفر دوم آقای مهدی طالبی : 3/000/000 تومان.
3️⃣ نفر سوم آقای محمدعلی میرحسینی : 2/000/000 تومان.
4️⃣ نفر چهارم محمد مهدی احمدی یزدی : 1/000/000 تومان.

✅ پاداش مربیان برتر آبان ماه :

1️⃣ نفر اول خانم سمیه شادکام : مبلغ 1/500/000 تومان.
2️⃣ نفر دوم آقای علیرضا رجائی : مبلغ 1/000/000 تومان .
3️⃣ نفر سوم آقای ابوالفضل میرحسینی : مبلغ 500/000 تومان .

آی نوتی مشاهده پست های زیر را به شما پیشنهاد می کند

اخبار آی نوتی

تولد دوباره آی نوتی با پسوند دات کام

اخبار آی نوتی

انجمن صنفی بازاریابان تهران چه وظایف و اهدافی دارد؟

اخبار آی نوتی

وظایف اصلی انجمن های صنفی بازاریابی در کشور چیست ؟

اخبار آی نوتی

اختلال در کد های USSD

0 نظر تایید شده برای این پست

    نظر شما چیست ؟