Post
همراه کارت در طرح جدید آی نوتی

همراه کارت در طرح جدید آی نوتی

به زودی در طرح جدید آی نوتی، شما برای تماس (اپراتور همراه اول و خطوط ثابت ) با کسانی که عضو خانواده بزرگ آی نوتی نیستند هم، میتوانید تا سقف 30 % از تخفیفات بهره مند شوید .

مشاهده تصویر