Post
زندگینامه نلسون ماندلا

زندگینامه نلسون ماندلا

نِلسون رولیهلاهلا ماندِلا نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. وی پیش از ریاست جمهوری از فعالان برجستهٔ مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ملی آفریقا بود.

بیشتر بخوانید