Post
تصویر زمینه موبایل و کامپیوتر تم فصل پاییز

تصویر زمینه موبایل و کامپیوتر تم فصل پاییز

پایان آن را نیز به ترتیب اول دسامبر و اول ژوئن مقرر کرده‌اند. به هنگام پاییز بسیاری از انواع گیاهان برگ‌های خود را از دست می‌دهند و به‌اصطلاح خزان می‌کنند. دمای هوا نیز در فصل پاییز تا اندازه زیادی پایین‌تر از تابستان است. در پاییز، روزها کوتاه‌تر و شب‌ها طولانی‌تر می‌شوند. در بخش‌هایی از جهان در این فصل میزان بارش زیاد تر می‌شود...

مشاهده عکس ها
اسلایدر فصل پائیز

اسلایدر فصل پائیز

برای مشاهده تصویر با کیفیت اسلایدر فصل پائیز ، اینجا کلیک کنید.

مشاهده تصویر