Post
ویدیو تبریک نوروز 1397 شرکت آی نوتی

ویدیو تبریک نوروز 1397 شرکت آی نوتی

مفهوم عید عید در لغت، شادی و سروری را گویند که سالیانه تکرار می شود. گفته اند: به روزی که مردم در کنار هم جمع شوند، عید گویند. راغب اصفهانی، عید را از ماده «عود» به معنی بازگشت به وضعیت مطلوب گذشته گرفته است. تحوّلِ حال مردم درآغاز سال نو دعا می خوانند و ازخداوند می خواهند که حالشان را به بهترین حال برگرداند و زندگی آنان را آن چنان که خود می خواهد متحول سازد. تحول به این است که قلب ها از آنچه غیر خدایی است دور گردد، بصیرت ها روشن شود، وجدان ها به خود آیند و انسان ها به سوی تکامل، گام های بلندتر بردارند و به خدا بپیوندند. تحوّلِ حال به این معنی است که ...

مشاهده ویدیو
دعای تحویل سال نو شمسی

دعای تحویل سال نو شمسی

عید نوروز که با تحویل سال و چرخیدن یک دور کامل زمین به گرد خورشید شروع می شود، از جمله اعیادی است که جنبه ملی داشته و تاریخ پیدایش آن قبل از اسلام است. این عید با آمدن اسلام و زدودن خرافات از چهره آن مورد موافقت و تأیید ضمنی اسلام قرار گرفت .و اما هنگام تحویل سال یکی از بهترین دعاهای که می توانیم بخوانیم ...

مشاهده ویدیو
آی نوتی یک ساله شد

آی نوتی یک ساله شد

ویدیویی به مناسبت یک ساله شدن شرکت گسترش طراحان نقش الماس ، آی نوتی

مشاهده ویدیو