Post
بزرگداشت فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی

بزرگداشت فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی

برای مشاهده تصویر با کیفیت اسلایدر روز بزرگداشت فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی ، اینجا کلیک کنید.

مشاهده تصویر