اولین روز نمایشگاه بین المللی الکامپ

اولین روز نمایشگاه بین المللی الکامپ و رو نمایی از خدمت جدید شرکت با معرفی آنتی ویروس پادویش...